ZO/IHE/1/2014 - oferta rozstrzygnięta

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację dostawy komputerów oraz oprogramowania systemu medycznego w ramach realizacji projektu pn „Informatyzacja Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 

Postępowanie znak: ZO/IHE/1/2014

Zapytanie ofertowe Hospicjum 2014-03-18   (doc 582KB)   (zip 120KB)

zmiana z dnia 2014-03-26
Modyfikacja zapytania ofertowego znak ZO/IHE/1/2014 (pdf 426KB)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO ul. Toruńska 17B; 82-300 Elbląg załącza poniżej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację dostawy komputerów oraz oprogramowania systemu medycznego w ramach realizacji projektu pn „Informatyzacja Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w sprawie wyłaniania wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych do realizacji Projektów przez Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013 z dnia 21.08.2012 opublikowanych na stronie http://www.rpo.warmia.mazury.pl/ w dniu 29.10.2012 roku.
Pismo dot. sprawy: 2014-03_ZO_IHE_1_2_2014.pdf

Dokument utworzony:
Piotr Kwaśniewki 2014-03-19 10:55
Dokument zmodyfikował:
Piotr Kwaśniewski 2014-04-08 17:45

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58