Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak
ul. Toruńska 17B, 82-300 Elbląg

email: biuro@ehospicjum.pl

strona internetowa: www.ehospicjum.pl

strona na facebook: www.facebook.com/HospicjumElblaskie

 

Dyrektor - lek. Wiesława Pokropska 55 232 91 63
Z-ca Dyrektora ds. med. - lek. Adam Batko 55 239 61 50Oddział hospicyjny
55 239 61 50
Opieka domowa - tel./fax: 55 239 61 51
Nr całodobowy do pielęgniarki dyżurnej 602 748 732
Pracownik socjalny - Urszula Osińska 55 239 61 51
Księgowość
email: ksiegowosc@ehospicjum.pl
55 239 61 54
Darowizny, media, PR
Anna Podhorodecka, Menedżer Marki
email: anna@ehospicjum.pl; biuro@ehospicjum.pl
55 239 61 65
602 309 970
Sprawy administracyjne - tel.:/fax: 55 232 91 63
Kuchnia 55 239 61 53
Inspektor OchronyDanych Osobowych
email: asieradzka@protonmail.com;

Biuro Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego
email: stowarzyszenie@ehospicjum.pl
55 239 61 65

 

Hospicjum domowe w Pasłęku
Biuro mieści się przy Placu Grunwaldzkim 6

Biuro czynne jest od PN-PT w godz.: 830 - 930

Kontakt telefoniczny:

PN - PT godz.: 830 - 930 - nr tel.:/fax: 55 239 61 57
Całodobowy telefon dyżurny: 692 969 566


Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Urszula Patalan
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny Urszula Osińska
Księgowość
więcej ...

55 239 61 52

55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 54

Przekaż 1% Hospicjum Elbląskiemu

Kosztuje to niewiele wysiłku,
a pomóc można tak wielu potrzebującym.