Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego jest organizacja pożytku publicznego, powstało w roku 2006, aby wspierać Hospicjum Elbląskie w jego misji. 

Aktualnie Stowarzyszenie jest podmiotem prowadzącym Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak, które -wg ustawy- nazywane jest zakładem leczniczym.  

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na te obszary opieki hospicyjnej, które nie są refundowane Hospicjum Elbląskiemu przez kontrakt z NFZ.  

Stowarzyszenie inicjuje cykliczne konferencje, akcje charytatywne, kampanie społeczne, szkolenia, przeprowadza badania kliniczne, podejmuje działania informacyjno-promocyjne oraz organizuje wolontariat.

Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 246821.

Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego
82-300 Elbląg
ul. Toruńska 17B

Tel./Fax: 55 232 91 63
Tel. 55 239 61 65
Tel. 602 309 970
email: biuro@ehospicjum.pl, stowarzyszenie@ehospicjum.pl

REGON: 280086177
NIP: 578 292 08 22
KRS: 0000 246821

KONTO BANK PEKAO SA 30 1240 1226 1111 0010 0946 0053

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58