STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO
82-300 Elbląg, ul. Toruńska 17B, tel./fax: 55 232 91 63; 55 239 61 65
www.ehospicjum.pl oraz www.facebook.com/HospicjumElblaskie

e-mail: biuro@ehospicjum.pl; stowarzyszenie@ehospicjum.pl
REGON 280086177 NIP 578 292 08 22 KRS 0000 246821
KONTO 30 1240 1226 1111 0010 0946 0053

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:
Skład Zarządu Stowarzyszenia od 22 marca 2012 r.

  • Wiesława Pokropska - Prezes
  • Anna Podhorodecka - Sekretarz
  • Joanna Świercz - Skarbnik
  • Joanna Grzesikiewicz - Członek
  • Barbara Dyrla - Członek

 

 

 

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58