Elbląskie Hospicjum udziela wsparcia, wszechstronnej pomocy, również psychologicznej, naszym Pacjentom, przebywającym na oddziale oraz w opiece domowej. Równie ważne jednak są dla nas Rodziny naszych pacjentów-zarówno te, które odwiedzają ich na oddziale, jak i członkowie rodzin zamieszkujących wspólnie z Chorym.
Każda rodzina stanowi zamknięty system, który kieruje się własnymi prawami, mechanizmami, uwarunkowaniami. Ciężka choroba naszych najbliższych jest ogromnym obciążeniem dla całego systemu- wszystkich członków rodziny, dlatego też szczególnego wsparcia wymagają osoby najbliższe Pacjentowi. Również one potrzebują pomocy, oparcia, możliwości podzielenia się własnymi wątpliwościami, uzyskania porady.

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58