Przyjęcia chorego do opieki odbywają się po uprzedniej kwalifikacji na podstawie skierowania od lekarza, dokumentacji medycznej oraz osobistej kwalifikacji w warunkach wizyty domowej przez lekarza Hospicjum. Chory powinien dostarczyć pełną dokumentację medyczną dotyczącą jego choroby, jaka jest w jego posiadaniu oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt w sprawie zgłoszenia chorego do opieki domowej:

pracownik socjalny tel.: 55 239 61 51
kontakt osobisty od PN do PT od godz. 8:00 do godz. 15:00.
całodobowy kontakt do Pielęgniarki Dyżurnej tel.: 602 748 732

Nadzór nad opieką domową sprawuje Pielęgniarka Koordynująca - Bożena Tyc.

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Urszula Patalan
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny Urszula Osińska
Księgowość
więcej ...

55 239 61 52

55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 54

Przekaż 1% Hospicjum Elbląskiemu

Kosztuje to niewiele wysiłku,
a pomóc można tak wielu potrzebującym.