Sprawozdanie z realizacji projektu – „pobyty dzienne"

PRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
Poprawa jakości życia osób z chorobą nowotworową - „pobyty dzienne".

(DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PGNiG SA)

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Nazwa projektu: Poprawa jakości życia osób z chorobą nowotworową - „pobyty dzienne"

Orientacyjny koszt projektu: 2850 zł

Ostateczny koszt projektu: 2791,40 zł

Otrzymana kwota dotacji ze środków PGNiG: 2000 zł

Sprawozdanie z realizacji projektu

W ramach trwania projektu, od czerwca do września, odbywały się czwartkowe „pobyty dzienne". Podczas pobytów pacjenci i ich bliscy objęci byli opieką personelu i wolontariuszy. We czwartki pacjenci przywożeni byli ze swoich domów przez naszego kierowcę. Potem odbywały się różnorodne zajęcia, a po każdym pobycie kierowca odwoził pacjentów do ich domów. (Przed pobytem kierowca dokonywał niezbędnych zakupów. )

Do dyspozycji pacjentów i ich bliskich byli psychologowie.

Podczas organizowanych z pacjentami spotkań wykorzystane zostały elementy muzykoterapii oraz biblioterapii ze względu na terapeutyczne oddziaływanie.

Wsparcie medyczne polegało na konsultacjach z lekarzem. W spotkaniach uczestniczył i dawał wsparcie kapelan hospicyjny. Nieocenieni jak zawsze byli wolontariusze, opiekunowie, którzy pomagali w pielęgnacji chorego, dotrzymywali towarzystwa, dawali poczucie bezpieczeństwa, pomagali przy przemieszczaniu się, w samopielęgnacji, w posiłkach. Zawsze obecny był pracownik socjalny - zatrudniony w Hospicjum Elbląskim od lat. Brał udział w pobytach, nawiązując bardzo dobre relacje z pacjentami i ich rodzinami.

Nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwał Koordynator, odpowiedzialny za przygotowanie harmonogramu oraz za całościowe nadzorowanie, przygotowywanie planowanych działań i doglądanie ich prawidłowego wykonania, gromadzenie, nadzór i opisywanie dokumentów finansowych, niezbędnych do rozliczenia projektu.

Podczas realizacji projektu, oprócz spotkań w hospicjum przy grillu, czy na swietlicy, odbyły się także dwa wyjazdy. 20 czerwca 20 osób wyjechało do Gietrzwałdu, gdzie odwiedzili m.in. Sanktuarium Maryjne - Obraz MB z Dzieciątkiem - główny ośrodek pielgrzymkowy na Warmii. Zrobione zostały zdjęcia pamiątkowe. Pacjenci do dziś wspominają ten wspaniały wyjazd. Natomiast jeden z lipcowych „pobytów" zaplanowany został przez kilka organizacji i przyniósł wiele, m.in. teatralnych wrażeń. Młodzi ludzie z Ornety, Elbląga i Oleśna, rozpoczynający swoją przygodę z teatrem, od końca czerwca pracowali nad spektaklami pod opieką profesjonalistów - reżyserów, tancerzy i pieśniarzy i w lipcu pokazali nam trzy niezwykłe spektakle: „Wszystko i nic", „Wszystko to, co kocham" oraz „Wszystko ze świata", wykorzystujące doświadczenia różnych form ekspresji scenicznej: pracy z głosem, inspiracji przedmiotem oraz ruchem i tańcem. Działania odbywały się w ramach projektu „Pajęczyna" organizowanego przez CSE „Światowid". Podczas tego wypadu do Oleśna odbył się Piknik integracyjny, który rozpoczął się o godzinie 15. Wzięli w nim udział niepełnosprawni uczestnicy Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej z Elbląga, podopieczni elbląskiego hospicjum oraz uczestnicy projektu „Pajęczyna" z Ornety, Elbląga i Oleśna. Na gości czekało ognisko oraz warsztaty integracyjne. Miejsce: Stodolarnia w Oleśnie oraz park wiejski. Podczas pikniku śpiewaliśmy szanty, piekliśmy kiełbaski, próbowaliśmy potraw przygotowanych przez gospodynie z Oleśna, była cudowna atmosfera. Następnie przemieściliśmy się w inne miejsce na spektakl w ramach projektu „Pajęczyna. Projekt „Pajęczyna" realizowany jest przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Partnerzy projektu: Miejski Dom Kultury w Ornecie i Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno - wieś z pomysłem" .

Realizacja „pobytów dziennych" ukazała jak zwykle moc pozytywnych efektów oraz stałe zapotrzebowanie na tę formę opieki. Przeprowadzone spotkania miały wartość kształcącą, integracyjną, a także leczniczą.

PGNiG dofinansowało projekt kwotą 2000 zł, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy serdecznie Sołtysowi Oleśna za wynajem autokaru dla naszej grupy.

Partnerami w projekcie byli: Hospicjum Elbląskie, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, Miejski Dom Kultury w Ornecie i Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno - wieś z pomysłem" .

 

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58