Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO:

„Drodzy Bracia i Siostry, „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Całe orędzie tutaj: https://misyjne.pl

W dniu dzisiejszym także i my uroczyście uczciliśmy Światowy Dzień Chorego. Na spotkanie z pacjentami, pracownikami i wolontariuszami przybyli dostojni goście – ks. Biskup Jacek Jezierski oraz Wiceprezydent naszego miasta, pan Edward Pietrulewicz. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św., którą odprawił ks. Biskup. Podczas Mszy św. pacjenci oraz inne osoby przebywające w kaplicy otrzymały sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. Szefowa naszego Hospicjum dr Pokropska zaprosiła ks. Biskupa oraz pana Wiceprezydenta do odwiedzin pacjentów na ich salach. Pacjenci otrzymali moc ciepłych słów, święte obrazki, kwiaty i kosz pełen owoców.

Dzisiejsze święto było kontynuowane przy wspólnym stole, w radosnej atmosferze.
Dostaliśmy też piękny i niespodziewany prezent. Kleryk Józef Bukovina z Popradu, ku naszemu wzruszeniu, zaśpiewał przy stole piękną pieśń śpiewaną przez Słowaków: Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj („Słowacjo moja, ojczyzno moja, pięknaś ty niczym raj), gdzie w drugiej zwrotce padają słowa o innej ojczyźnie: mám eąte inú otčinu v nebi, kde večne vládne môj Boh a Pán (ale mam jeszcze inną ojczyznę w niebie, gdzie wiecznie króluje mój Bóg i Pan”).

Dziękujemy za ten piękny czas.

Fotorelacja na stronach FB Hospicjum Elbląskiego

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58