Wsparcie psychologiczne

Witamy Państwa bardzo serdecznie.
W odpowiedzi na Państwa zapytania odnośnie pomocy psychologicznej w elbląskim hospicjum, postanowiliśmy utworzyć specjalny dział, w którym planujemy zamieszczać artykuły na temat wsparcia psychologicznego, informacje dotyczące dyżurów a w dalszej perspektywie wiadomości o organizowanych warsztatach i spotkaniach grup wsparcia. Jest nam niezmiernie miło, że nasza aktywność spotyka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie do przeglądania opublikowanych treści.
Kim jesteśmy?
Pracujemy w ramach zespołu udzielającego profesjonalnego wsparcia psychologicznego skoncentrowanego na potrzeby pacjentów oraz ich rodzin. Ze względu na to, że jesteśmy reprezentantami dorobku różnych systemów psychoterapeutycznych, postanowiliśmy zintegrować nasze metody podążając za tym co było, jest i może okazać się skuteczne na polu naszych oddziaływań. Korzystamy również z doświadczeń i profesjonalizmu innych członków personelu hospicjum. Aby pomoc naszym pacjentom była skuteczna, konieczna jest współpraca z personelem medycznym wszystkich szczebli (pielęgniarki, lekarze, salowe), pracownikiem socjalnym, duchownym oraz administracją hospicjum (kierownictwo, dział ekonomiczny i marketingowy). Tak szeroko rozumiana współpraca, stwarza możliwość powstania większej ilości konstruktywnych rozwiązań dla pacjenta i jego rodziny.

Jak pracujemy/co robimy?

PACJENCI

Angażujemy pacjentów do współpracy w rozwijaniu celów istotnych zarówno dla nich, jak i dla systemu (np. rodziny)
Docieramy do motywacji pacjentów
Monitorujemy i wzmacniamy najmniejsze pozytywne zmiany i osiągnięcia pacjenta
Wyzwalamy kompetencje pacjenta i pomysły na wypracowanie rozwiązań swoich problemów
Oceniamy poziom gotowości pacjenta do zmiany, a następnie udzielamy właściwych sugestii , które najprawdopodobniej mogą okazać się przydatne pacjentom w ich dążeniach do zmiany
Jesteśmy otwarci na perspektywę i możliwości pacjenta tak jak on je widzi
Współpracujemy ze specjalistami - zarówno na polu socjalnym jak i medycznym
Kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie tego co zdrowe:
- zasobach i mocnych stronach pacjenta
- dotychczasowych osiągnięciach

Koncentrujemy się na tym co pomagało, pomaga i może pomóc w bieżącej sytuacji

Co organizujemy?

"Pobyty dzienne" czyli Spotkania "Czwartkowe"
W każdy czwartek pacjenci przywożeni są przez kierowcę samochodem na kilka godzin do hospicjum. Dołączają do nich pacjenci z oddziałów. "Pobyt dzienny" rozpoczyna Msza św. Te spotkania to praca z wykwalifikowaną kadrą: psychologami, terapeutą zajęciowym-rehabilitantem, lekarzami, wolontariuszami, duchownym, pracownikiem socjalnym. Wszyscy Ci ludzie starają się stworzyć bezpieczne miejsce, gdzie pacjent może porozmawiać o swoim lęku przed cierpieniem, przed śmiercią lub oderwać się od problemów dnia codziennego. Wkrótce więcej informacji...
Grupa wsparcia dla rodzin osieroconych.
Zespół specjalistów zajmujących się wsparciem osób zgłaszających trudności w obliczu żałoby powstał z inicjatywy Dyrekcji elbląskiego hospicjum. W skład zespołu wchodzą: psycholodzy, pracownik socjalny, duchowni, pracownicy medyczni hospicjum. Taka forma pomocy skierowana jest do osób, których bliski był pod opieką paliatywną elbląskiej placówki. Proponuje się następujący program wsparcia psychologicznego:
integracja grupy, rozmowy poza problemem
podkreślanie pozytywnych stron relacji rodziny ze zmarłym na podstawie wspomnień
konfrontowanie doświadczeń związanych ze sposobami radzenia sobie w kryzysie
koncentrowanie się na tym co pomaga (teraźniejszość, przeszłość)
powstawanie z kryzysu metodą "małych kroków"
wypracowywanie i wzmacnianie celów rodzinnych
bazowanie na mocnych stronach zainteresowanego oraz jego rodziny
poszukanie rozwiązań konstruktywnych
nabywanie umiejętności obserwowania sygnałów pozytywnych zmian, wzmacnianie oraz analiza przyczyn ich powstawania.
Istotnym punktem w pracy zespołu jest możliwość indywidualnych spotkań z potrzebującymi. Forma ta może wydawać sie skuteczna dla osób, którym nie odpowiada praca w grupie.

Z A P R A S Z A M Y !

 

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58