Darowizna.

Możesz wesprzeć nasze działania na rzecz Hospicjum Elbląskiego dokonując wpłaty na nasze konto.

Dane do przelewu:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO
ul. Toruńska 17B; 82-300 Elbląg.

Nr konta w banku:
PeKaO S.A.: 30 1240 1226 1111 0010 0946 0053
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Przygotowaliśmy też wygodniejszą formę przekazania środków, za pomocą serwisu SIEPOMAGA.PL. Wystarczy kliknąć na ikonę "siepomaga" u góry strony ...

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpowiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwierdza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku". Podkreślmy: o darowiźnie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzęty, które do nas należą.

Kto może być darczyńcą?

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jak i drugich. Mogą także - jako osoby prawne - same przekazać darowiznę innej organizacji.

Darowiznę można odliczyć od dochodu. Firma-darczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego. Osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu.

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to pieniądze - darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty. Jeśli są to dary rzeczowe - należy mieć potwierdzenie przekazania darów (dokument, w którym powinna być oszacowana ich wartość).

Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym.

Organizacja nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli otrzymana przez nią darowizna zostanie przekazana na jej cele statutowe, które zawierają się w katalogu celów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ustawy o pdop).

 

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58