Dziś (11 lutego) Światowy Dzień Chorego, obchodzimy go po raz piętnasty. Dzień ten został ustanowiony przez Jana Pawła II w przypadające wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes.

W naszym Hospicjum świętowaliśmy już wczoraj. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta, podczas której J.E. ks. Biskup Jacek Jezierski wraz z naszym Kapelanem ks. Piotrem udzielili sakramentu namaszczenia chorych.

W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski oraz Radny Miasta Elbląg Jan Redzimski.
Po mszy dostojni Goście składali życzenia Pacjentom, odwiedzając Ich na salach Oddziału Hospicyjnego.

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Urszula Patalan
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny Urszula Osińska
Księgowość
więcej ...

55 239 61 52

55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 54

Przekaż 1% Hospicjum Elbląskiemu

Kosztuje to niewiele wysiłku,
a pomóc można tak wielu potrzebującym.