Drogie Koleżanki i Koledzy...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, składamy Wam wyrazy szacunku oraz uznania za szlachetną postawę i ciężką pracę na rzecz drugiego człowieka.

Niech w pracy i w życiu prywatnym towarzyszy Wam pogoda ducha, a Wasz uśmiech niech rozświetla wszystkie serca.

Dyrekcja wraz z całym Zespołem Hospicjum Elbląskiego

 

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Urszula Patalan
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny Urszula Osińska
Księgowość
więcej ...

55 239 61 52

55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 54

Przekaż 1% Hospicjum Elbląskiemu

Kosztuje to niewiele wysiłku,
a pomóc można tak wielu potrzebującym.