Na terenie Elbląga funkcjonowały 4 szpitale, w których prowadzono Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Duszpasterstwo Chorych.Tradycją Duszpasterstwa Służby Zdrowia były comiesięczne spotkania w każdą pierwszą niedzielę miesiąca połączone ze Mszą Św. w kościele Św. Jerzego i konferencją wygłaszaną przez zaproszonego prelegenta. .Po Mszy Św. odbywały się spotkania lekarzy i pielęgniarek z prelegentem.

Spotkanie inaugurujące działalność Hospicjum odbyło się 18.10.1987 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Elblągu.

Uczestnicy spotkania: ks. Eugeniusz Dutkiewicz - Pallotyn z Hospicjum Gdańskiego, prof. dr med. Joanna Penson z Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci - Elbląska Służba Zdrowia.

Dzień Służby Zdrowia 07.04.1988 r.: Spotkanie Hospicjum w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Wręczenie nominacji współpracownikom Hospicjum. Uczestnicy spotkania: Ks. Biskup Edmund Piszcz - Biskup Warmiński, prof. dr med. Julian Stolarczyk z Akademii Medycznej w Gdańsku, Współpracownicy Hospicjum: lekarze - 30, pielęgniarki - 10, farmaceuci - 2, wolontariusze - 5 Elbląska Służba Zdrowia Hospicjum Św. Jerzego.

Dzień 17.12.1988 r.: Spotkanie Hospicjum w kościele pw. Miłosierdzia Bożego - I rocznica Hospicjum Św. Jerzego. Uczestnicy spotkania: Ks. Biskup Edmund Piszcz - Biskup Warmiński, Ks. Prałat Mieczysław Józefczyk - wikariusz biskupi, Współpracownicy Hospicjum - 23 zespoły (lekarze - 33, pielęgniarki - 30, farmaceuci - 2, wolontariusze – 5),Oaza Miłosierdzie - uczennice Liceum Medycznego w Elblągu.

Lekarze Hospicjum Św. Jerzego – I
: Aleksandra Gabrysiak, Wiesława Pokropska, Elżbieta Bielska, Anna Daszkiewicz, Antonina Krajewska, Danuta Stankiewicz, Anna Sobocińska, Barbara Sobierańska, Jadwiga Kruszewska, Barbara Sokołowska, Władysław Dudek, Andrzej Natoński, Zbigniew Fiedorowicz, Ryszard Zachar, Jarosław Tyszka, Wojciech Dudek, Janusz Urbański, Jerzy Tarnawski, Roman Kałduński, Wiktor Daszkiewicz.

Lekarze Hospicjum Św. Jerzego - II : Wanda Grzelak, Teresa Ruskań, Alicja Barcińska, Maria Chrzanowska, Krystyna Trzeszczkowska, Irena Dobrzeniecka, Anna Puchalska-Dobrzyńska, Bogumiła Baran, Helena Clar-Sobieska, Michał Kaszkin, Kasper Kłosowski, Edward Tarasiewicz, Zbigniew Dobrzyński, Zdzisław Rogacewicz.

Pielęgniarki i wolontariusze Hospicjum Św. Jerzego – I
: Stanisława Bujnowicz, Zofia Komorowska, Urszula Olewnik, Salomea Sionkowska, Teresa Bielawska, Stanisława Pszenna, Janina Szumacher, Irena Tarnacka, Michalina Karciarz, Krystyna Omelańczuk, S. Lilianna, Danuta Graszek, Halina Chojnowska, Celina Góralczyk, Barbara Ulenberg, Krystyna Czarnota, Małgorzata Krymkowska, Beata Cebula, Halina Trzyna, Barbara Dobrzyńska.

Pielęgniarki i wolontariusze Hospicjum Św. Jerzego – II: Alicja Kąkol, Jolanta Lewandowska, Ewa Filbrandt, Zofia Hillar, Józefa Mazak, Alicja Marciniak, Teresa Tyszka, mgr Teresa Rogacewicz, mgr Alina Szaran.

Spotkania współpracowników Hospicjum Św. Jerzego odbywały się w ostatnią niedzielę miesiąca w kościele adoracyjnym Św. Jerzego o godz. 17.00. Po Mszy Św. prowadzone były spotkania na plebani: sprawozdanie z miesięcznej działalności zespołu, omówienie stanu chorych. Modlitwa za chorych w kościele Św. Jerzego w II sobotę miesiąca za chorych i ich rodziny, w III sobotę miesiąca za zmarłych z Hospicjum.

Dnia 01.12.1989 r. Ks. Biskup Edmund Piszcz Biskup Warmiński udzielił pełnomocnictwa do zorganizowania Stacjonarnego Hospicjum Św. Jerzego w Elblągu.

Pierwsza lokalizacja - Dnia 14.12.1989 r. Wojewoda Elbląski płk dr Ryszard Urliński wyraził zgodę na przekazanie budynku Domu Małego Dziecka w Stagniewie na rzecz Hospicjum Św. Jerzego.

Pierwsza nominacja
- Dnia 05.03.1990 r. Biskup Warmiński skierował do pracy w Hospicjum ks. Jana Sindrewicza zwalniając go z obowiązków pracy w Parafii Św. Jerzego z dniem 30.06.1990 r.

Druga lokalizacja - Dnia 12.06.1990 r. Prezydent Miasta Elbląga Michał Oliwiecki przekazał budynek przy ul. Kopernika 26 na rzecz Hospicjum Św. Jerzego.
Dnia 17.10.1990 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Andrzej Kosiniak-Kamysz wyróżnił Ks. Prałata Jana Halberdę nagrodą specjalną I stopnia za prowadzenie Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Drugi budynek - Dnia 05.02.1991 r. Prezydent Miasta Elbląga Józef Gburzyński przekazał budynek przy ul. Kopernika 28 na rzecz Hospicjum Św. Jerzego. 


Dnia 07.11.1992 r. Ks. Biskup Andrzej Śliwiński Biskup Elbląski powołał dekretem do istnienia Hospicjum Św. Jerzego przy ul. Kopernika 26 - 28 w Elblągu, którego zadaniem było prowadzenie oddziału opieki paliatywnej i zatwierdził Statut Hospicjum. Dyrektorem Hospicjum został mianowany Ks. Jan Sindrewicz, a Zastępcą Dyrektora ds. Leczniczych lek. Wiesława Pokropska.

Dnia 21.02.1993 r. Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce dokonał poświęcenia budynku Hospicjum Św. Jerzego im dr Aleksandry Gabrysiak przy ul. Kopernika 26 - 28 w Elblągu.
Obecni na uroczystości byli także: Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz Metropolita Warmiński, Ks. Biskup Andrzej Śliwiński Biskup Elbląski, Ks. Biskup Wojciech Ziemba Biskup Ełcki, Ks. Biskup Jan Szlaga Biskup Pelpliński, Zdzisław Olszewski - Wojewoda Elbląski, Józef Gburzyński - Prezydent Miasta Elbląga, Joanna Staręga-Piasek - MZiOS, prof. Jacek Łuczak - Kierownik Kliniki OPAM Poznań, Ks. Eugeniusz Dutkiewicz - Hospicjum Gdańskie, przedstawiciele Rady Miasta Elbląga, zaproszeni goście, Elbląska Służba Zdrowia.

Dnia 01.03.1993 r. do Hospicjum został przyjęty pierwszy pacjent. Hospicjum dysponowało 18 łóżkami dla chorych.

Dnia 01.07.1993 r. uruchomiono poradnię opieki paliatywnej i walki z bólem.

Dnia 12.09.1993 r. zaistniał oddział dziennego pobytu.

Działalność Hospicjum w 1993 r. finansowana była ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Elblągu. Zatrudnionych było w pierwszym okresie funkcjonowania Hospicjum: lekarze- 3:  Wiesława Pokropska, Zbigniew Lewko, Krystyna Maszkowska - Kopij, pielęgniarki- 14, salowe- 4, pracownicy obsługi (kuchnia, pralnia)- 4, pracownicy administracji- 2. Pielęgniarką Oddziałową została p. Urszula Olewnik, a za opiekę domową odpowiedzialna była s. Wioletta Kujacińska.

W 1994 r. zmieniono formę finansowania działalności Hospicjum. Środki finansowe pochodziły z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia.

W 06.1994 r. Ks. Jan Sindrewicz odszedł ze stanowiska Dyrektora i został Proboszczem Parafii Lichnowy. Funkcję Dyrektora Hospicjum objął Ks. Adam Śniechowski.

W 08.1994 r. Hospicjum zostało zarejestrowane jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i od tego czasu miało podpisany kontrakt z Wojewodą Elbląskim na świadczenia z opieki paliatywnej.

Dnia 01.01.1995 r. Dyrektorem Hospicjum została lek. Wiesława Pokropska. Zastępcą Dyrektora został lek. Zbigniew Lewko. Od tego czasu aż do chwili obecnej decyzją Ks. Biskupa Andrzeja Śliwińskiego Hospicjum zarządzane jest przez osoby świeckie.

W latach 1995 - 1998 następuje intensywny rozwój opieki paliatywnej w Elblągu. Personel szkoli się w różnych ośrodkach w kraju - Klinika Opieki Paliatywnej w Poznaniu - oraz zagranicą - Hospicjum Św. Krzysztofa w Londynie.

Dnia 12.04.1997r. Hospicjum Św. Jerzego zostało laureatem II edycji wyróżnienia \\\\\\\"Partner Polskiej Medycyny\\\\\\\". Patronat nad imprezą objęli wojewodowie: elbląski, gdański i słupski. W skład kapituły weszli lekarze wojewódzcy oraz przedstawiciele Akademii Medycznej z Gdańska. Wyróżnienie to jest formą podziękowania za wspomaganie rozwoju służby zdrowia oraz promowanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania ochroną zdrowia.

Dnia 31.12.1998 r. Hospicjum Św. Jerzego otrzymało upragnioną windę.

Dnia 7.02.1999 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przyznała lekarzom z elbląskiego Hospicjum nagrody imienia Doktor Aleksandry Gabrysiak. Nagroda ta jest przyznawana lekarzom, którzy swoim życiem i pracą kontynuują idee kultywowane przez doktor Olę.

Dnia 14.10.2000 r. w Katedrze Elbląskiej pw. Św. Mikołaja odbył się koncert charytatywny na rzecz elbląskiego Hospicjum, podczas którego wystąpił chór Schola Cantorum Gedanensis, gościnnie prowadzony przez światowej sławy dyrygenta Erica Ericsona.

Trzeci budynek - W listopadzie 2001 r. Prezydent Miasta Elbląga Henryk Słonina przekazał budynek przy ul. Chopina 10 na rzecz Hospicjum Św. Jerzego. W 03.2002 r. uruchomiono parter budynku - 6 łóżek. W 08.2002 r. uruchomiono piętro budynku - 6 łóżek.

Funkcjonowanie Hospicjum –  Od początku swojego istnienia Hospicjum starało się zapewnić profesjonalną opiekę paliatywną tworząc wszystkie formy wielodyscyplinarnej opieki, które funkcjonują do dnia dzisiejszego: Oddział Stacjonarny - 25 łóżek, Poradnia Opieki Paliatywnej wraz z Zespołem Opieki Domowej, Oddział Pobytu Dziennego, Zespół Wsparcia dla Osieroconych.

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58