Porozmawiajmy o żałobie-kolejny temat tabu?

Zapraszamy 28 listopada, o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej hospicjum.

Serdecznie zapraszamy, pedagogów, psychologów, nauczycieli do nas, 28 listopada 2014 r. na spotkanie dyskusyjne, organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też życie".

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie". Celem kampanii jest nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości na temat roli udzielanego im wsparcia, zarówno materialnego, jak i psychologicznego oraz edukacyjnego.
W roku ubiegłym spotkaliśmy się w naszym hospicjum w gronie psychologów i pedagogów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach oświatowych. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak pomóc młodym ludziom, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby; rodzica, rodzeństwa, przyjaciela. Rozważaliśmy jaką rolę w przezwyciężaniu problemów związanych z przeżywaniem okresu żałoby mają, czy też powinni mieć, pedagodzy i psycholodzy, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych. W trakcie tego spotkania odnotowaliśmy szereg cennych uwag i wniosków w zakresie zgłaszanych przez Państwa problemów. Zmierzyliśmy się z nimi, wyciągnęliśmy wnioski, a dzisiaj zapraszamy do dyskusji.

Pragniemy zrelacjonować nasze doświadczenia w pracy z osobami osieroconymi, zapoznać Państwa ze stworzonym przez nas Zespołem Wsparcia Osieroconych, przyjętymi założeniami jego działania, a także wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawić formy możliwego wsparcia. Ponadto Fundacja Hospicyjna, ogólnopolski koordynator kampanii, bazując na wieloletnim doświadczeniu pracy z tematem osierocenia, stworzyła zapowiadany przed rokiem portal, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży przeżywającym żałobę. Portal to kompendium wiedzy nt. straty, żałoby. Zawiera wskazówki dla dzieci i młodzieży. Dla rodziców i opiekunów. Poradnik dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji. I jeszcze więcej. Pragniemy zaprezentować Państwu to dzieło i przybliżyć sposób korzystania z niego.

Szczegóły:
Spotykamy się 28 listopada, o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej hospicjum, nasz adres: ul. Toruńska 17B.
Czekamy na potwierdzenie przybycia, liczba miejsc ograniczona: pod tel. 55 239 61 65, e-mail: biuro@ehospicjum.pl.

 

Kontakt

Hospicjum Elbląskie
im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17B,
82-300 Elbląg
biuro@ehospicjum.pl
www.ehospicjum.pl
Telefony
Pielęgniarka koordynująca
Oddział
Opieka domowa
Pracownik socjalny
Gabinet lekarski
więcej ...

55 239 61 52
55 239 61 50
55 239 61 51
55 239 61 51
55 239 61 58